SERAMİK SANATINDA KULLANILAN TORNALAR


CANBOLAT A. , ÇOBANLI Z.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ, cilt.1, ss.156-178, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 6
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.156-178

Özet

SERAMİK SANATINDA KULLANILAN TORNALAR 
POTTERY WHEELS IN CERAMIC ART   
Ayşe CANBOLAT* ve Zehra ÇOBANLI  
*Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Bölümü, Eskişehir. 
Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü, Eskişehir.  
ÖZET  
Seramik sanatında bir dönüm noktası olarak nitelendirebileceğimiz seramik tornaların kullanımıyla seramik üretimi hız kazanmış ve üretilen ürünlerin kalitesi artmıştır. Bu artış ve gelişim uzun bir sürece yayılmaktadır. Bu süreçte tornanın gelişimi teknik ve teknolojik olanaklardan beslenmiş ve seramik tornaları daha işlevsel daha yaygın bir kullanım alanı bulmuştur.  
Geleneksel ve endüstriyel üretimin temel aracı olan tornanın ilkel ve gelişmiş türlerinin günümüzde de kullanılmakta olduğu görülmektedir. Bu durum gelenek, alışkanlık ve kültürle yakından ilişkilidir. Bu bildiri kapsamında seramik şekillendirmede kullanılan tornalar (elle, ayakla, pedalla ve elektrikle) çalışma prensibine göre dört ana başlık altında ele alınacak, biçimsel ve kültürler arası farklılıklara yer verilecektir.   
Anahtar Sözcükler: Gelenek, Çömlekçilik, Seramik, Sanat, Torna, Alışkanlık. 
POTTERY WHEELS IN CERAMIC ART   
Ayşe CANBOLAT ve Zehra ÇOBANLI  
Anadolu University, Fine Arts Institute, Department of Ceramics, Eskişehir. 
Anadolu University, Fine Arts Faculty, Department of Ceramics, Eskişehir.   
ABSTRACT  
With the use of pottery wheel which is a turning point in Ceramic Art, the speed of ceramic production and also the quality of the products is increased. This increase and the development has taken long period. In this period the development of pottery wheel is nourished from the technic and technologic opportunities and it became more functional and prevalent.  
The primitive and developed types of pottery wheel could be seen also today, which is the basic tool of traditional and industrial production. This situation is closely related with the tradition, habit and also the culture. In the extent of this study the pottery wheels which are used in ceramic shaping (with hand, foot, treadle, and electric) according to the working principles will be disscussed with the view of formal and intercultural distinctions.   
Key Words: Tradition, Pottery, Ceramic Art, Pottery Wheel, Habit.