Marsupialization of a large dentigerous cyst A case report


AYDIN E., ARSLAN E. , TATLI U. , TÜKEL H. C.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 26 - 30 Mayıs 2016

  • Yayın Türü: Bildiri