Öğretmenlerin Bakış Açısından Okul Yöneticilerinin Strateji ve Vizyon Geliştirme Yeterlilikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


BALKAR B. , KASURKA M. G.

1st Eurasian Educational Research Congress, 24 - 26 Nisan 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri