MANAGEMENT OF TOOTH DISCOLORATION IN NON VITAL ENDODONTICALLY TREATED TEETH


SAYAN M., SAYAN Ş., CANGÜL S., AYDIN S., SÜSGÜN YILDIRIM Z.

TDB 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 19 - 21 Mayıs 2016