ANA ÇİZGİLERİYLE OSMANLI TÜRKÇESİNDE ARAPÇA ETKİLERİN GRAMERİ


Al E.

Folklor Akademi Dergisi, vol.3, no.1, pp.211-222, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Book Review
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Folklor Akademi Dergisi
  • Page Numbers: pp.211-222

Abstract

Ana Çizgileriyle Osmanlı Türkçesinde Arapça Etkilerin
Grameri
adlı incelemeye konu olan bu kitapta yer alan gramer parçalarının
Arap gramerindeki kullanım özelliklerine, hangi terimlerle karşılandıklarına
 yer verilmiştir. Bu sayede yararlanıcılar temel düzeyde Arap gramerinden

haberdar olabileceklerdir. Gerek görülen hallerde Türkçe gramer bilgileriyle
karşılaştırmalar yapıldığı gözlemlenmiştir, bu yönüyle kitap iki dil arasındaki
farklılıklar hakkında da sezgi oluşacaktır. Yeri geldikçe grafik ve tablolardan
yararlanılarak konular olabildiğince görsel veri haline getirilmiştir. Bu sayede
kitap görsel öğrenme sürecine de hizmet edecektir. Konular incelenip
irdelenirken gerek duyulan hallerde konunun çerçevesi dışına çıkılmadan
yapılan dilbilimsel çıkarımlar ve disiplinler arası bir bilgi birikiminin
yansıması olduğu gözlemlenebilen dipnotlarla yazar, yararlanıcıya çok yönlü
bilgi alanı sunacaktır. Aynı zamanda gerek sayı, gerek alfabe, gerek takvim
vb. sistemlerin oluşumları anlatılırken kültür tarihinden yararlanıldığı
görülmüştür, bu sayede kitap yararlanıcıya temel bir kültürel birikim
sunacaktır. Konu aralarında çokça kurulan neden-sonuç ilgileri konuyu
yararlanıcı zihninde temellendirecek ve sağlam bir zemine oturtacaktır. Hem
konu başlıkları altında hem de kitabın sonunda verilen çokça eski yazılı örnek
kullanıcının teoriği verilmiş konuları pratik anlamda da işlemesine ve
anlamasına yarar sağlayacaktır. Kitabın amacına da uygun olarak kitaptan
yararlanacak kişi yalnızca Osmanlı Türkçesinde görülen Arapça etkiler
hakkında temel bir bilgi düzeyine sahip olmayacak sözü geçen gerekçelerle
hem Arap gramerinden, hem çerçevesi belli bir temel kültürel bilgi
düzeyinden haberdar olacaktır.