?Burhan-ı Temanuya Eleştirel Bir Yaklaşım?


ŞIK İ.

Ç.Ü.İ.F.D., cilt.10, no.2, ss.0-44, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 10 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Ç.Ü.İ.F.D.
  • Sayfa Sayıları: ss.0-44

Özet

Atıf

 

 

/ c-

Sık, ?. (2010). Burhan-ı Temanu’ya Elestirel Bir Yaklası, Cukurova Universitesi ?lahiyat

Fakultesi Dergisi 10

 

 

(2), 17-44.

Ozet

 

 

-

Kelamcılar ve filozoflar, Allah’ı birliğ meselesine Kur’an’dan farklıyaklasmılar, Allah’ı

birliğni akli ve felsefi ispata calımılardı. Bu yolla dilediğ zaman dilediğni yapmaya kadir olan

irade ve kudret sahibi ilah algııı birden fazla olmayacağıacılanmaya calıımıtı. Kur’an’ı

var olan alem ve icerisindeki duzenden hareketle ortaya koyduğ veriler, temanu delilinde yerini

faraziye ve kurgulara bıakmı, spesifik tartımalara kurban edilmistir. Biz bu calımamıda “Burhan-

ıTemanu” isimli delili farklıyonleriyle ele alı değrlendireceğz.

Anahtar kemleler:

 

 

Kelamcılar, filozoflar, Tanrı’nı birliğ, burhan-ıtemanu

A Critical Approach to “Burhan-ıTemanu”

(The Evidence of Being Unique of God)

Citation

 

 

/ c-

Sık, ?. (2010). A Critical Approach to “Burhan-ıTemanu” (The

Evidence of Being Unique of God),

 

Cukurova University Journal of Faculty of

Divinity 10

 

 

(2), 17-44 .

Abstract

 

 

:

Theologians and philosophers approached the question of the

unity of God in different from the Qur'an, tried to prove the unity of God's

mental and philosophical methods. Almighty to do whatever He wills, the will

and the Lords Almighty could not be more than one attempted to explain.

Qur'an, revealed by the cases of creation, and movement within the layout, in

temanu proof, left its place on assumptions and constructs and

specific discussions were sacrificed. We study the "burhan-ı temanu"

discussing and evaluate different aspects of the evidence.

Keywords

 

 

:

Theologians, philosophers, the unity of God’s , burhan-ıtemanu.