Deneysel Spinal Kord Yaralanmasında Tümör Nekröz Faktör-Alfa ve İnterlökin-6 Ekspresyonuna Minosiklin ve Metilprednizolon Kombine Tedavisinin Etkileri


SENCAR GÜNDOĞDU L., POLAT S. , TULİ A. , Diril D. S. , TUNA M.

12. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye