Sera koşullarında toprağa uygulanan mikronize-bentonitli-kükürt ve organik maddenin toprak ph? sı, domatesin bitki büyümesi, verimi ve meyve kalitesi üzerine etkisi


DAŞGAN H. Y.

Tarım Bilimleri Dergisi, ss.175-180, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Tarım Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.175-180

Özet

Bu çalışmanın amacı, sera domates yetiştiriciliğinde, yüksek pH’ lı topraklara mikronize-bentonitli-kükürt ve organik madde olarak leonardit uygulayarak toprak pH’sının düşürülmesi bunun verim, bitki besleme ve meyve kalite özelliklerine yansımasının araştırılmasıdır. 
Denemede toprak pH’ sını düşürmek üzere 2 uygulama yapılmıştır. Bunlardan birisi mikronize-bentonitli kükürt diğeri organik madde leonardittir. Toprak pH’sının düşme düzeyini ortaya koymak için hiçbir uygulama yapılmayan kontrol uygulamasına da yer verilmiştir. Kükürt ve leonardit tek doz olarak sırasıyla 15 kg/da mikronize-bentonitli kükürt ve 200 kg/da leonardit olarak kullanılmıştır. Sera toprağının pH değeri 8.1 olarak önceden belirlenmiştir. Çukurova bölgesinde serada ilkbahar dönemi koşullarında 5 ay civarı bir dönemde, toprağa uygulanan mikronize-bentonitli-kükürtün 0.51 birim ve organik maddenin ise 0.45 birim pH düşürdüğü ortaya konmuştur. Toprak pH’sının düşmesi verimde artırıcı etkide bulunmuştur. Sera ilkbahar yetiştiricilik sezonunda leonardit, mikronize-bentonitli kükürt uygulanan ve kontrol bitkilerinden sırasıyla 5.6 kg m-2, 5.8 kg m-2 ve 4.7 kg m-2 toplam domates ürünü alınmıştır. Bitki büyüme ve gelişmesi, besin maddelerinin alınımı ve meyve pomolojik analiz sonuçlarında da toprak pH’sını düşürmeye yönelik uygulamalardan önemli sonuçlar elde edilmiştir.