İKİ FARKLI HETEROZİGOT DESMOPLAKİN GEN MUTASYONU SAPTANAN ARİTMOJENİK SAĞ VENTRİKÜL DİSPLAZİSİ


ARSLAN A., ERDEM S. , CEYLANER S.

XV. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 20 - 23 Nisan 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri