XIX. YÜZYIL ORTALARINDAN XX. YÜZYIL BAŞLARINA KADAR SOSYAL VE SİYASİ GELİŞMELERİN NÜFUSUN DEĞİŞİMİNE ETKİSİ


ÇUKUROVA B. , ERANTEPLİ B.

OSMANLI’xxDAN CUMHURİYET’xxE 2. ULUSLARARASI DİYARBAKIR SEMPOZYUMU, 15 - 17 Kasım 2006