Rezervuar hacmi ve işletme politikasının belirlenmesinde şans kısıtlı doğrusal programlama yönteminin kullanılması


YURTAL R.

Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, vol.21, pp.155-160, 1997 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21
  • Publication Date: 1997
  • Title of Journal : Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences
  • Page Numbers: pp.155-160

Abstract

Chance-Constrained Linear Programming method with the Linear Decision Rule (LDR) has been used for estimating the capacity and operation policy of a reservoir since 1969. Two version of the methods and their algorithm for direct solutions have been given in the references. In this study, a computer program was developed for the method. The program can solve the problem by both the direct and simplex methods. This computer model was applied to several reservoirs in the Seyhan Basin and the results obtained were compared to other widely used methods solutions.  

İlk planlama aşamasında rezervuar depolama kapasitesi tayini ve işletme politikasının belirlenmesi için Doğrusal Karar Kuralı yardımı ile Şans Kısıtlı Doğrusal Programlama yöntemi 1969 dan beri kullanılmaktadır. Yöntemin iki geliştirilmiş önerimi vardır ve her ikisi için de doğrudan çözüm yöntemleri literatürde verilmiştir. Çalışmada yöntemin ilk öneriminin çözümü için Simpleks formülasyonu yapılmış ve her iki önerim için gerek doğrudan çözüm, gerekse Simpleks yöntemiyle çözüm için bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Program Seyhan havzasındaki muhtelif barajlara uygulanarak sonuçlar diğer yöntemlerle de karşılaştırmıştır.