Pathological and Microbiological Investigations of Naturally Infected Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) with Flavobacterium psychrophilum


Epikmen E. T. , Avcı H., Tanrıkul T. T. , Birincioğlu S. S. , Aydoğan A.

Kocatepe Veterinary Journal, vol.13, no.2, pp.1-7, 2020 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.30607/kvj.689521
  • Title of Journal : Kocatepe Veterinary Journal
  • Page Numbers: pp.1-7

Abstract


 Bu çalışma ile Aydın ve Muğla illerinde bulunan iki alabalık işletmesinde Flavobacterium psychrophilum ile doğal enfekte gökkuşağı alabalıklarında şekillenen patolojik ve mikrobiyolojik bulguların tanımlanarak birlikte değerlendirilmesi amaçlanmıştır. İki ayrı alabalık işletmesinden toplanan 1±02 g ağırlığında ve 5-6 cm büyüklüğünde toplam 77 adet gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) incelendi. Makroskobik incelemede en yaygın görülen lezyon, vücudun değişik bölgelerinde deride şekillenen peteşiyel kanamalardı. Buna ek olarak, deride erozyon ve ülserler, gözlerde ekzoftalmus ve perioküler kanama görüldü. Mikroskobik olarak, bazı alanlarda epidermisin yüzeysel olarak yıkımlandığı eroziv odaklar, bazı alanlarda ise yıkımlanmaların kas tabakasına dek ulaştığı ülserler dikkati çekti. Ülser odaklarında bakteri kümeleri, kanamalar ile makrofaj ve lenfositlerden oluşan yangısal hücre infiltrasyonları mevcuttu. Yapılan bakteriyolojik inceleme sonucu, izole edilen bakteri morfolojik ve biyokimyasal karakterine göre Flavobacterium psychrophilum olarak identifiye edildi.