İlaçların Sütteki Davranışları - Derleme


Creative Commons License

Özdemir Kütahya Z. , Traş B.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.13, sa.3, ss.364-372, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 13 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.17094/ataunivbd.319443
  • Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.364-372

Özet

Süt, yeni doğanlar ve yetişkinlerin beslenmesinde önemli yeri olan birçok biyolojik aktif madde içeren bir besindir. İnsan ve hayvanların tedavisinde kullanılan ilaçların ve çevresel kirleticilerin süte geçme yeteneği, sütü sağlık ve ekonomik açıdan sorunlu hale getirmektedir. Kaliteli ve güvenli gıda üretimine yönelik yasal ve bilimsel uygulamalar bu sorunları önlemeyi amaçlamaktadır. Aktif transport ve pasif difüzyon, ilaçların süte geçişinde önemli rol oynamakla birlikte diğer mekanizmaların da etkin olduğu bilinmektedir. İlaçların süte geçişlerisüt/plazma oranı ile belirlenir. Süt/plazma oranı sütün bileşiminden ve ilacın fizikokimyasal özelliklerinden etkilenir. Sütteki ilaç konsantrasyonu, ilaca (proteine bağlama, iyonizasyon, molekül ağırlığı, lipofiliklik, ilaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşimi) ve canlıya (ırk, tür, laktasyon periyodu, doğum sayısı, hastalık ve beslenme) bağlı olarak değişiklik gösterir. Söz konusu bileşiklerin geçiş özelliklerinin bilinmesi veya kinetik uygulamalarla modellenebilmesi sütte ilaç kalıntılarının önlenmesinde faydalı olabilir. Mastitis tedavisinin başarısı, ilaçların doğru kullanılması ve ilaçların sütteki davranışlarının bilinmesine bağlıdır.

Milk is a food containing many biologically active substances that have an important place in the nourishment of newborns and adults. The transition of the drugs used in the treatment, as well as the environmental pollutants to milk cause a potential risk for consumer health as well as economical losses due to exceed of the legal limits of these compounds set by authorities. The transition of these chemicals to milk is complex; while active transport and passive diffusion play were found to have an important role. The transition abilities of the drugs into milk are defined by milk/plasma ratio. The M/P ratios of the drugs are affected by the composition of the milk and the physicochemical properties of the drug. The concentration of the drugs in the milk depends on the factors of the drug (protein binding, ionization, molecular weight, lipophilicity, drugdrug and drug-nutrient interactions) and organism (race, species, lactation period, parity, disease and nutrition). If the transition properties of the compounds of concern are known or able to be modelized in kinetic applications, it can be useful for preventing milk from drug residues.The success of mastitis treatment depends on the proper use of drugs and knowing of the behaviour of drugs in the milk.