Özefagus leiomyom enükleasyonu: tam videotorakoskopik yöntemle yapılan olgunun video sunumu


YALAV O.

4. Çukurova Gastrointestinal Cerrahi Hastalıklar Kangresi, Adana-2020, Türkiye, 28 Şubat - 01 Mart 2020

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye