Essential Oils As Repellents In Insect Control


DURMAZ E. , NAZLICAN E. , AKBABA M.

3. Uluslararası Biyosidal Kongresi, 22 - 25 Kasım 2016

  • Yayın Türü: Bildiri