Drug Yield and Essential Oil of Thymus vulgaris L as in Influenced by Ecological and Ontogenetical Variation. 537-542.


Özgüven M. , TANSI L. S.

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.22, no.6, pp.537-542, 1998 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 6
  • Publication Date: 1998
  • Title of Journal : TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY
  • Page Numbers: pp.537-542

Abstract

Abstract: Drug yield and volatile oil content and its components of Thymus vulgaris were investigated during the different growing periods under both lowland and mountainous conditions. The highest drug yields were obtained from lowland conditions during the post flowering stage. Also, it has been determined that environmental conditions have significantly influenced the harvest dates. The 17 components were identified in the essential oil of Thyme. Essential oil content and its components were significantly affected by both climatic and ecological conditions and various harvest dates.
 

Özet: Esas kekiğin kuru herba verimleri ile uçucu yağ oranı ve bileşenleri farklı gelişme devrelerine göre ova ve yayla koşullarında incelenmiştir. En yüksek kuru herba verimleri çiçeklenme sonrasında ve ova koşullarında saptanmıştır. Ayrıca çevre koşullarının hasat tarihlerini önemli derecede etkilediği gözlenmiştir. Esas kekiğin uçucu yağında 17 bileşen saptanmıştır. Uçucu yağ ve bileşenleri iklim ve ekolojik koşullar ile farklı hasat zamanlarından etkilenmiştir.