Anticoagulant rodenticides effects on human health


AYTAÇ N. , Gönültaş T., AKBABA M.

3.Uluslararası Biyosidal Kongresi, 22 - 25 Kasım 2016

  • Yayın Türü: Bildiri