Öğretmen istihdam politikalarının öğretmenlerin öz yeterlikleri iş doyumları ve mesleki gelişimleri açısından değerlendirilmesi


BALKAR B.

10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye