Ortaokul Öğrencilerinin Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme Konusuna Yönelik Yazılı Argümantasyon Becerilerinin İncelenmesi


Demirel T. , Atasoy S. S. , Deveci G.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.191-211, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 18 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.191-211

Özet

Argümantasyon, bireylerin muhakeme sürecinde birtakım somut verilere dayanarak
iddialar oluşturmasını ve bu iddiaları gerekçelendirmeye ya da çürütmeye çalışırken
bilimsel kanıtları kullanabilmelerini kapsayan bir süreçtir. Bu çalışma, ortaokul
öğrencilerinin Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme Konusuna yönelik yazılı
argümantasyon becerilerini incelemek ve öğrencilerin argümantasyon becerileri ile
akademik başarıları ve tartışma eğilimleri arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya, Ankara ilinde bir devlet okulunun 8. sınıfında eğitimlerini
sürdüren 47 öğrenci katılmıştır. Toulmin argüman modeli ve Erduran, Simon ve
Osborne’un argümantasyon seviyeleri temel alınarak incelenen yazılı argümantasyon
becerileri frekans ve yüzde gibi tanımlayıcı istatistiklerle analiz edilmiştir. Ayrıca,
öğrencilerin argümantasyon becerileri ile akademik başarı puanları arasında ve
argümantasyon becerileri ile tartışmaya yönelik eğilimleri arasında ilişki bulunup
bulunmadığı korelasyon testi ile analiz edilmiştir. Çalışma sonuçları, öğrencilerin
argümantasyon becerilerinin düşük olduğunu, argümantasyon becerileri ile akademik
başarıları ve tartışmaya yönelik eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığını ortaya
koymuştur.
Anahtar kelimeler: Argümantasyon, geometri eğitimi, Toulmin argüman modeli,
akademik başarı, tartışmaya yönelik eğilim