DİŞETİ RETRAKSİYON YÖNTEMLERİ


Creative Commons License

EKREN O.

Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg, vol.18, no.2, pp.78-84, 2008 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 18 Issue: 2
  • Publication Date: 2008
  • Title of Journal : Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg
  • Page Numbers: pp.78-84

Abstract

The impression process for fixed

prosthodontics requires careful management of the

soft tissues. Due to insufficiency of impression

materials in displacing soft tissue, adequate isolation

is required in impression process. Also some

applications are necessary to expose the finish line

temporarily during the impression process. Gingival

retraction is an application which is realized during

the impression process to enlarge the gingival sulcus

and dilate the soft tissue temporarily. Thus a precise

impression can be achieved.

In this review, practicability and reliability of

gingival retraction methods are discussed

Sabit protez yap

 

ımında ölçü aşamaları,

yumu

 

şak dokuların dikkatli bir şekilde kontrolünü

gerektirir. Ölçü maddelerinin, yumu

 

şak dokuları,

s

 

ıvıları veya artıkları uzaklaştırmadaki yetersizliği

uygun yal

 

ıtım yöntemini zorunlu kılar. Ayrıca protez

bitim çizgisinin aç

 

ığa çıkarılması için ölçü işlemi

s

 

ırasında ek uygulamalara gereksinim vardır. Dişeti

retraksiyonu, serbest di

 

şeti oluğunun geçici olarak

geni

 

şletmek ve de serbest dişetinin geçici olarak

büzülmesini sa

 

ğlamak için ölçü işlemi sırasında

gerçekle

 

ştirilen bir uygulamadır. Prepare dişin net bir

ölçüsünün al

 

ınması için gereklidir.

Bu derlemede, di

 

şeti retraksiyon yöntemlerinin

uygulanabilirli

 

ği ve güvenilirliği anlatılmıştır.