Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Destek Politikaları


Creative Commons License

YURDADOĞ V., Tosunoğlu Ş.

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal- Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, pp.1-21, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Renewable energy is a kind of energy that is derived from natural processes that are replenished at a higher rate than they are consumed. Wind, solar, geothermal, hydropower, bioenergy and ocean power are sources of renewable energy. The role of renewable energy sources continue to increase in the electricity, heating and cooling and transport sectors. There are many policies available to support the deployment of renewable energy. Support policies aim to promote deployment in order to achieve a number of objectives. Some of these aims are to improve technology cost-competitiveness; create jobs; promote a sustainable level of domestic production and increase market share; and move towards a more sustainable, secure energy system.

The aim of this study is to analyze the public policies used to support the development of renewable energy in Turkey. A universal support policy does not exist in renewable energy. The support mechanisms preferred in the world are feed-in tariff, premium guarantee, renewable portfolio standards, tendering/bidding, tax reductions or exemptions, tax credits. Renewable energy has been one of the important topics on Turkey’s energy agenda. In Turkey, renewable electricity production is mainly promoted through a guaranteed feed-in tariff.

Keywords: Renewable Energy, Incentive, Renewable Energy Support Mechanism, Feed-in Tariff, Turkey Energy Policies

JEL codes: Q28, H2, Q40, Q42, Q48

Yenilenebilir enerji, tüketildiklerinden daha yüksek bir oranda yenilenebilen doğal işlemlerden elde edilen enerjidir. Rüzgâr, güneş, jeotermal, hidroelektrik, biyoenerji ve okyanus enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Elektrik, ısıtma-soğutma ve ulaşım sektörlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının rolü artmaya devam etmektedir. Yenilenebilir enerjinin kullanımını destekleyen çok sayıda politika aracı bulunmaktadır. Destek politikaları, bir dizi hedefe ulaşmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu hedeflerden bazıları, teknoloji maliyet rekabetçiliğinin iyileştirilmesi; istihdam yaratmak, sürdürülebilir bir yerli üretim seviyesinin teşvik edilmesi ve pazar payının artırılması ve daha sürdürülebilir, güvenli bir enerji sisteminin sağlanmasıdır.

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yenilenebilir enerji gelişiminin desteklenmesi için kullanılan kamu desteklerinin incelenmesidir. Yenilenebilir enerjide tüm dünyada uygulanan tek bir destek politikası mevcut değildir. Dünyada tercih edilen destek mekanizmaları, sabit fiyat garantisi, prim garantisi, yenilenebilir portfolyo standartları, ihale / teklif yöntemi, vergi indirim veya muafiyetleri, vergi kredileridir. Yenilenebilir enerji, Türkiye'nin enerji gündeminde önemli konulardan biri olmuştur. Türkiye'de yenilenebilir elektrik üretimi temel olarak sabit fiyat garantisi ile desteklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji,  Teşvik, Yenilenebilir Enerji Destek Mekanizmaları, Sabit Fiyat Garantisi, Türkiye Enerji Politikaları