An Investigation of Preschoolers' Categorization and Cross-Classification Skills


ASLAN D.

II Congreso Internacional de Orientación e Intervención Educativa: Retos para los orientadores del siglo XXI, Castellon, İspanya, 24 - 26 Mayıs 2010, ss.179-191

  • Basıldığı Şehir: Castellon
  • Basıldığı Ülke: İspanya
  • Sayfa Sayıları: ss.179-191

Özet

Okul öncesi dönem çocuklarının kategorizasyon becerilerinin gelişimi ile ilgili çeşitli teoriler bulunmaktadır. Bunların en çok bilinenlerinden biri geçiş teorisidir. Bu teoriye göre okul öncesi çocukları ilk olarak basit / ilkel kavramsal kategorileri (örneğin, bağlamsal, tematik) kullanmaktadırlar. İlerleyen yıllarda, taksonomik kategoriler bu basit / ilkel kategori formlarının yerini almaktadır. Öte yandan, son zamanlarda yapılan bazı araştırmalar bu görüşe karşı çıkmakta ve çok küçük çocukların bile taksonomik ilişkileri temel alarak kategorizasyon yapabildiklerini göstermektedir. Dahası, çok küçük yaştaki çocukların bile bir nesneyi birden fazla kategorizasyon formunu (örneğin, taksonomik, bağlamsal ve/veya yargısal) kullanarak kategorize edebilmektedirler. Bu nedenle, bu araştırmanın amacı çocukların kategorizasyon ve çapraz sınıflandırma becerilerini belirlemektir. Veriler 4-6 yaş arası 45 çocuktan elde edilmiştir. Araştırmacı çocuklara yiyecek maddelerini içeren üçlüler (uyuşmazlık olmayan, uyuşmazlık ve çapraz sınıflandırma üçlüleri). Çocukların her bir testteki görevi hedefle aynı kategoride yer alan seçeneği bulmaktı. Geçiş teorisinin iddialarının aksine, bu araştırmanın bulguları okul öncesi çocukların her üç kategorizasyon formunu da kullanabildiklerini göstermektedir. Örneklemdeki okul öncesi çocukları aynı zamanda maddeleri birden fazla kategoriye çapraz sınıflandırabildiler. Ayrıca, yaşla birlikte hem kategorizasyon hem de çapraz sınıflandırma becerilerinin geliştiği saptanmıştır.