Kahramanın Sonsuz Yolculuğu Bağlamında Dede Korkut Hikayelerinde Kahramanın ”Ayrılma”sının Sembolik Anlamları


ŞENESEN R.

III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi: Dede Korkut ve Türk Dünyası, 19 - 23 Ekim 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri