Okul Öncesi Eğitim Materyallerinde Geometrik Şekillerin Sunuluşuna İlişkin İçerik Analizi


ASLAN D. , AKTAŞ ARNAS Y.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.69-80, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 16 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.69-80

Özet

Geometrik şekillerin öğretimi, okul öncesi dönem matematik öğretiminin temel konularından birini oluşturmaktadır. Son yıllarda okul öncesi dönem çocuklarının geometrik şekilleri tanıması üzerine yapılan çalışmalar, çocukların geometrik şekilleri doğru biçimde öğrenmeleri için şekillerin tipik örneklerinin yanı sıra, farklı boyut, çarpıklık, konum ve basıklıktaki örneklerinin de çocuklara sunulması gerektiğini ortaya koymaktadır. 
Bu çalışma, okul öncesi dönem üç-altı yaş grubu çocuklarına temel matematik becerilerini ve geometrik şekilleri öğretmek amacıyla hazırlanan eğitim materyallerinde (Kitap, dergi ve eğitim CD’leri) sunulan geometrik şekillerin geometri öğretiminin temellerine uygun olup olmadığını saptamak amacıyla planlanmıştır.
Bu çalışmada, okul öncesi dönem çocuklarına yönelik olarak, temel matematik becerileri ve geometrik şekilleri öğretmek amacıyla çeşitli yayınevleri tarafından yayınlanmış 93 dergi, 50 kitap ve 10 tane de eğitim CD’si incelenmiştir. 
Yapılan çalışma sonucunda, geometrik şekillerin öğretimini temel alan dergi, kitap ve CD’lerde çoğunlukla geometrik şekillerin tipik örneklerinin sunulduğu saptanmıştır. Şekillerin öğretiminde, basıklık, çarpıklık, konum ve boyut gibi tipik olmayan örneklere ise çok az yer verildiği belirlenmiştir.
Ayrıca, bu dergi, kitap ve CD’lerde bazı temel matematik becerilerinin (sıralama, sınıflandırma, eşleştirme ve karşılaştırma gibi) öğretiminde de geometrik çoğunlukla geometrik şekillerin tipik örneklerinin kullanıldığı saptanmıştır. 

Teaching geometric shapes is one of the basic topics of teaching mathematics in early childhood education. Recently, studies on preschoolers’ recognition of geometric shapes have suggested that in order for children to learn geometric shapes correctly, besides typical samples, samples in different aspect ratio, skewness and orientation should be presented to children.
This study was planned to investigate whether the educational materials (magazines, books, CDs) for teaching basic mathematics skills and geometric shapes to 3-6 year-old children were appropriate for the basis of teaching geometry.
In this study, the researchers examined 93 magazines, 50 books and 10 CDs, which were published by different publisher to assist teaching basic mathematics skills and geometric shapes to preschoolers.
As a result of this study, it was found that while mostly typical samples of geometric shapes were presented in those magazines, books and CDs to teach geometrical shapes, there were only few samples in different aspect ratio, skewness, orientation and size. 
Moreover, mostly typical samples of geometric shapes found in those magazines, books and CDs were used for teaching basic mathematic skills (e.g. ordering, sorting, comparing).