İdiopatik İnternal Kök Rezorpsiyonun Tedavisi: Vaka Sunumu-6 Ay Takip


SAPMAZ C. , ATAV ATEŞ A. , DUMANİ A.

Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 10 - 13 Mayıs 2018