Şeftalilerin Zedelenme Hassasiyeti Üzerine Mekanik Özelliklerin Etkisi


VURSAVUŞ K. K. , ÖZGÜVEN F.

Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, sa.18, ss.57-64, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2003
  • Dergi Adı: Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.57-64

Özet

Bu çalışmada, Dixi Red çeşidi şeftalilerin depolama süresine bağlı mekanik özelliklerindeki (kabuk yırtılma kuvveti, elastisite modülü, deformasyon enerjisi ve deformasyon) değişim deneysel olarak belirlenmiştir. Ayrıca, mekanik özellikler ile zedelenme hassasiyeti arasındaki ilişkide araştırılmıştır. Bu amaçla, pendulum çarpma test düzeneği ile 4 farklı enerji seviyesinde çarpma denemeleri yapılmıştır. Zedelenme hacimleri, çarpma uygulaması sonrası zedelenmiş şeftali meyveleri üzerinde ölçülmüştür. Ölçümler sonucunda, depolama süresindeki artış ile kabuk yırtılma kuvveti, elastisite modülü ve deformasyon enerjisi değerlerinin azaldığı belirlenmiştir. Bu nedenle, Dixi Red şeftali çeşidinin 00C ve %90 nispi nem düzeyinde depolanması durumunda 14. günün kritik gün olduğu ve bundan sonraki günlerde şeftalilerin çarpma zedelenmelerine karşı daha duyarlı hale geldiği bulunmuştur. Mekanik özellikler ile zedelenme hacmi arasındaki ilişkiler incelendiğinde, en uygun ilişkinin üssel olduğu ve mekanik özelliklere ilişkin matematiksel modeller arasında 0.744’lük belirtme katsayısı ve 0.426’lık standart hata ile zedelenme hacmini en iyi tahmin edebilen mekanik özelliğin kabuk yırtılma kuvveti olduğu belirlenmiştir.

In this study, variation in the mechanical properties (bio-rupture force, modulus of elasticity, and failure energy and deformation) depending on duration of storage of Dixi Red peaches was experimentally investigated. Furthermore, relationship between the mechanical properties and bruise susceptibility was examined. Therefore, Impact treatments were applied to the peaches by pendulum impactor test device at four energy levels. After impact treatments, bruise volume was measured in the bruised peaches. It was determined that bio-rupture force, modulus of elasticity and failure energy decreased wit the increase of duration of storage. When Dixi Red peaches were stored at 00C and 90% relative humidity, 14 days in storage was a critical day for peaches, and it was found that peaches were very susceptible against impact damage after 14 days. When investigated relationship between mechanical properties and bruise susceptibility, the best suitable mathematical model was found to be exponential. In addition, it was determined that bio-rupture force was the best predictor with coefficient of determination of 0.744 and standard error of estimates of 0.426 between the mathematical models.