Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinde kendi kendine ilaç kullanım alışkanlıklarının değerlendirilmesi


YOLDAŞCAN B. E. , OKYAY R. A. , Gönültaş T.

1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 21 - 23 Eylül 2017