Adana?da Aşılanmamış 0-59 Aylık Çocuklarda Kabakulak Seroprevelansı


AYTAÇ N., YÜCEL A. B., YAMAN A.

TSK KORUYUCU HEKİMLİK DERGİSİ, vol.9, no.1, pp.29-36, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 1
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: TSK KORUYUCU HEKİMLİK DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.29-36
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

AIM: This study aims to find out the mumps seroprevalence in 0-59 month old children who were not vaccinated for mumps in the duty area of Dogankent Health Center where people of low socio-economic level lives.
METHOD: A cross-sectional study was made on 331 children aged between 0-59 months who were not vaccinated with rubella vaccine.
RESULTS: Mumps seropositivity was found as 35.3%. Mumps seropositivity was significantly high in 24-35 month old boys, and fathers who haven’t incame/occupation (p<0.05). Asymptomatic infection rate was 83.8%. There was not significant difference in mumps seropositivity with sex and ather social- demographic (p>0.05).
CONCLUSION: In the present study, mumps seropositivity is low in children aged 0- 59 months. In order to eradicate mumps, it is necessary that use of MMR vaccine should be expanded nationwide rapidly by the Ministry of Health; the regulation should be revised to include the children born before 2005.

Key words: Children, Mumps, Seroprevalence

 


 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı sosyo-ekonomik düzeyi düşük bireylerin yaşadığı Doğankent Beldesindeki kabakulak aşısı ile aşılanmamış 0–59 aylık çocuklarda kabakulak seroprevalansını belirlemektir.
YÖNTEM: Çalışma kesitsel tipte olup 0–59 aylık 331 çocukta yapılmıştır. Serumlar ELISA ile çalışılmış, verilerin analizinde SPSS ver 10.0, Epi-Info 3.5 paket programları kullanılmıştır.
BULGULAR: Kabakulak seropozitifliği %35.3 idi. Kabakulak seropozitifliği yaş ve cinsiyet dağılımına göre sadece 24–35 aylık erkek çocuklarda, babaları sürekli iş ve/veya gelir sahibi olmayan çocuklarda anlamlı olarak yüksekti (p<0.05). Asemptomatik enfeksiyon oranı kabakulak için %83.8 idi., Kabakulak seropozitifliği ile sosyo-demografik özellikler arasında bir fark yoktu.
SONUÇ: Araştırmada 0–59 aylık çocuklarda kabakulak seropozitifliği düşük orandadır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı’nın ulusal aşılama programına almış olduğu MMR’nın aşısının hızlı bir şekilde tüm ülkeye uygulanması sağlanmalı ve yeni program 2005 yılından önce doğan çocukları da kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Kabakulak, Seroprevalans