KÜLTÜREL ÇALIŞMALARA TÜRK BASINININ YAKLAŞIMI: ZEUGMA ANTİK KENTİ ÖRNEĞİ


Creative Commons License

ELPEZE ERGEÇ N.

Selçuk İletişim, vol.3, no.3, pp.48-57, 2004 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 3
  • Publication Date: 2004
  • Title of Journal : Selçuk İletişim
  • Page Numbers: pp.48-57

Abstract

THE APPROACH OF TURKISH PRESS TO CULTURAL STUDIES:

A CASE STUDY OF ZEUGMA ANTIQUE CITY

ABSTRACT

Data collection and forming an idea about the majority of the issues that attract attention in the

world to a great extent depend on news in press and on TV. How an issue appearing in media is

perceived by readers or audience has a lot to do with the space allocated to them, words and

phrases chosen . The news regarding the submerging of the Zeugma Antique City appeared in

Turkish press from time to time. How the news on Zeugma Antique City, which is a world heritage and whose historical and archeological value is accepted to be high is reflected on the Turkish press is an issue which needs to be studied. Has the Turkish Press looked at the Zeugma Antique City as a world heritage so as to lead community in terms of space they allocated to it, content, style, and presentation? Similarly, the question of whether or not the Turkish press have fulfilled the leading role which they are expected to play in informing and helping the community to develop an awareness of cultural values forms the basic problem of this study. Therefore, this study was conducted in 2000, which was the year in which the Zeugma Antique City started to submerge the waters of the Birecik Dam. The study was conducted on the basis of content analysis.

Keywords: Turkish press, content analysis, cultural responsibility, Zeugma Antique City

ÖZET

Dünyada ortaya çıkan olayların çoğu hakkında bilgi edinimi ve kanaat oluşumu büyük ölçüde

basın ve televizyondaki haber söylemine dayanır. Medyada bir konunun okuyucu ya da izleyici

tarafından nasıl algılanacağı o konuya ilişkin ayrılan alan ve kullanılan kelime ve ifadelere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Zeugma Antik Kentinin sular altında kalmasına ilişkin gelişme ve haberler Türk Basınında belirli zamanlarda yer almıştır. Bir dünya mirası olan, tarihsel ve arkeolojik değeri yüksek kabul edilen Zeugma Antik Kentine ilişkin haberlerin Türk basınına nasıl yansıdığı incelenmesi gereken bir konudur. Zeugma Antik Kentinin dünya mirası olarak, Türk basını alan, içerik, biçim ve sunum açısından toplumun önünde olabilecek düzeyde yaklaşmış mıdır? Eş deyişle Türk Basını, toplumu kültürel değerler konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek, bilinçlendirmek açısından basının doğal olarak üstlenmesi gereken öncülük işlevinin yerine getirip getirmediği sorusu, bu çalışmanın temel problemini oluşturmaktadır. Bu amaçla bu konu, Zeugma Antik Kentteki kazı çalışmalarının yoğun olarak yapıldığı ve Birecik barajında su tutulmaya başlanması ile kentin sular altında kaldığı yıl olan 2000 yılı baz alınarak incelenmiştir. Araştırma içerik analiz yöntemine dayalı olarak yürütülmüştür.

Anahtar sözcükler: Türk basını, içerik analizi, kültürel sorumluluk, Zeugma Antik Kenti