Osmanlı Düşüncesi Xvı Yüzyıl Felsefe Metinleri Kâdî Mîr in Şerhu Hidâyeti l Hikme Örneği


ÇOŞAR H.

“Sahn-ı Seman’dan Darülfünun’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Alimler, Müesseseler ve Fikir Eserleri II- 16. Yüzyıl, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Aralık 2015

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye