Zamanla Sinüzoidal Olarak Değişen Manyetik Alan Şiddetinin Ters Basamak Geometrisinde Akış Ayrılması ve Isı Transferine Etkisi


Zontul H. , Şahin B.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.35, sa.2, ss.413-424, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 35 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.413-424

Özet

Akış ayrılması, aerodinamik ve ısı transferi uygulamalarında performansı büyük ölçüde etkileyen, tasarım

sırasında göz ardı edilemeyecek fiziksel bir olgudur. Ters basamak geometrisi, akış ayrılmasını incelemek

veya ayrılmış akışı manipüle etmeyi hedefleyen kontrol yöntemlerinin etkinliğini araştırmak amacıyla

gerçekleştirilen çalışmalarda önemli bir yere sahip referans geometridir. Bu çalışmada bir aktif akış

kontrol yöntemi olan manyetik alanın ters basamak geometrisinde akış ayrılması ve ısı transferine etkisi

sayısal olarak incelenmiştir. Manyetik alanın şiddeti zamana göre sinüzoidal bir fonksiyona bağlı kalarak

sürekli şekilde değiştirilmiştir. İnceleme laminer akış koşulları ile sınırlandırılmıştır. Çalışma sıvısı olarak

su bazlı demir oksit (Fe3O4-su) nano akışkanı kullanılmış ve nano akışkan tek fazlı olarak modellenmiştir.

Sayısal simülasyonlar sonucunda incelenen yöntemin ölü akış bölgesine ve bu bölgedeki akışın sebep

olduğu konveksiyon ile ısı transferine etki etmede başarılı olduğu görülmüştür.