AİLE İÇİ İLETİŞİMİN YAŞAM BAŞARISINDAKİ ÖNEMİ


Creative Commons License

ÖZGÜZEL S. , TAŞ S.

in: İLETİŞİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, "Tüfekçi Ö.K.", Editor, Lambert, İstanbul, pp.1-11, 2017

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2017
  • Publisher: Lambert
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.1-11
  • Editors: "Tüfekçi Ö.K.", Editor

Abstract

Everyone belongs to at least one group. Each group has influence on the development of the identity of its members. The interaction between de individuals and the rest of the group influences the development of the language used within the group. One’s language is a product of culture and is the carrier, the translator and a determining factor, which in return, influences this culture. The value sandstandards of the cultureare transmitted to the individuals by communication within the family. This process will influence the identity of the individual. Personal identity is a reflection of group identity. From childhood on wards, one copies behavior tolerated by one´s family or peergroup. In this process, one’s identity is formed and by interacting with the outside world, these changes persist.The individual whose identity features self-confidence, which the family has provided to him, does not fear diversity. This person will likely believe that differences can actually be considered richnessand can easily communicate with people from different cultures. The influences of communication technology on the formation of identity are increasing day by day. To be a successful world citizen in a ‘global village’ the individual has to know one’s own culture and, with out prejudice, have insight in the culture of others. People that are narrow-minded, prejudiced, that are growing up under family pressure, and fear other cultures, are condemned to fail.

Sosyal bir varlık olan insanın kimlik oluşumunda, kendini ait olarak
hissettiği yakın çevresinin büyük etkisi vardır. Birey ve toplum arasındaki
karşılıklı etkileşim, bireyin konuştuğu dilin oluşumunda etkilidir. Bireyin
kültürünün ürünü olan dil, toplumsal kültürün de taşıyıcısı, tercümanı ve
en önemli oluşturucusudur. Aile içi iletişim yoluyla bireyin kimliği,
yaşamının ilk yıllarından itibaren olgunluk çağına gelinceye kadar, ait
olduğu toplumun kültürünün etkisiyle şekillenir.
Bireyin kimliği, kültür ve dil ile iç içedir; bu etkileşim ekseninde, içinde
büyüdüğü kültürle yoğrulan bireyin kimliği, ait olduğu grubun
“aynası”dır. Çocuk, büyüdüğü ailede gördüklerini ve öğrendiklerini sosyal
ilişkilerine yansıtır, başkalarında gördüğü ve kabullendiği davranışları
kopyalar ve tekrarlar. Bireyin kişiliği dış dünyayla olan etkileşimiyle
değişime uğrar. Aile ve toplumdan sağlıklı veriler toplayan “ben”lik sahibi
birey, kendi ayakları üzerinde durabilen güçlü bir kişilik sahibi olur.
Ailenin kendisine sağladığı bu özgüvenle kimliğini geliştiren birey,
farklılıklardan korkmaz. Farklılıkların zenginlik olduğuna inanır, farklı
kültürlerden insanlarla kolayca iletişim sağlayabilir.
Hızlı gelişen iletişim teknolojisinin kimlik oluşumunda etkisi gün geçtikte
artmaktadır.
Diğer kültürleri tanıyan, kültür taşıyıcısı diğer insanlara önyargısız
yaklaşan, iç dünyasıyla barışık, farklılıklarla yaşamayı ve iletişim sanatını
öğrenen insanlar, “Küresel Köy”de başarılı olur. Baskı, korku kültürüyle
büyüyen, dar kimlik sahibi ve önyargılı insanlar, başarısız olmaya aday
bireylerdir.