A Different Teaching Model for Individuals with Intellectual Disabilities: The Analysis of Opinions According to the (2+1) Sports Technical Movement Practises: Pilot Study


İnce G. , Yıldırım N., Atılgan E. D. , Türkmen A.

The International Conference on Multidisciplinary Perspectives on Equality and Diversity in Sports (ICMPEDS) 2021, Zaragoza, Spain, 14 - 16 June 2021, pp.22-23

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Zaragoza
  • Country: Spain
  • Page Numbers: pp.22-23

Abstract

A Different Teaching Model for Individuals with Intellectual Disabilities:

The Analysis of Opinions According to the (2+1) Sports Technical Movement Practises: Pilot Study

 

Gonca İNCE*,   Nurcan YILDIRIM*,   Elif Dilan ATILGAN*,   Abdullah TÜRKMEN*

Abstract

 

Purpose: This study was aimed to analyses of opinions on the (2+1) sports technical movement practices (a different teaching model) for Individuals with Intellectual Disabilities (ID).

 

Material and method: 15 students with intellectual disability who attend special education centers in Adana voluntarily participated in the study. These individuals with ID were applied a choreography (1-1,5 minutes) which was including (2+1) sports technique movements (60 minutes a day, 2 days a week for 4 weeks). The meaning of "(2+1) Sports Technical Movements"; 2 (Gymnastics-Kata) +1 (any sport branch-athletics, basketball, football, volleyball, table tennis, etc.) are the technical movements of the different 3 sports branch. The choreographies were made with the using these movements and applied with music. Thus, a different teaching technique was used. With these choreographies, it is aimed that children can learn the technical movements of 3 different branches, develop their motor skills and socialize. The sample movement pools of the (2+1) sports technique movements were prepared by the researchers. Cukurova University, Faculty of Sport Sciences students prepared choreographies with the movements they chose from these movement pools and applied them to individuals with ID. The responsible teachers (5 people) of the individuals with intellectual disabilities, their relatives (5 people) who gave care (the first degree), and the university students (10 people)were asked semi-structured questions about the application. In addition, his views on this new teaching model were received.

 

Results: The relatives who gave care (the first degree) of individuals with intellectual disability; (2+1) It has been reported that Sport Technical Movement Practices attract a lot of attention by individuals with ID and they practice these movements in their home environment where they enjoy working very much. The opinions of university student; It was stated that this new teaching model should be applied in Special Education Centers. In addition, it has been stated that ID Individuals can learn technical movements more easily thanks to this new teaching model. Responsible teachers for individuals with intellectual disabilities reported that both motor and social skills of individuals increased with these practices.

 

Conclusion: We can emphasize that the importance of popularizing this new teaching model, which consists of (2+1) Sports Technical Movement Applications for individuals with intellectual disabilities in special education centers.

 

 

 

Key words: Intellectual disabilities, student, parent, sport, choreography

*Cukurova University, Sport Science Faculty, Sport-Health Science

Entelektüel Yetersizliği Olan Bireyler için Farklı Bir Öğretim Modeli:

(2+1) Spor Teknik Hareket Uygulamaları’ na

Yönelik Görüşlerin İncelenmesi: Pilot Çalışması

 

Gonca İNCE*,   Nurcan YILDIRIM*,   Elif Dilan ATILGAN*,   Abdullah TÜRKMEN*

ÖZET

Amaç: Bu çalışma, Entelektüel Yetersizliği Olan Bireylere (EYOB) yaptırılan (2+1) spor teknik hareketlerinden oluşan uygulamaya (farklı bir öğretim modeli) yönelik görüşlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Materyal ve yöntem: Çalışmaya, Adana ili’nde özel eğitim merkezlerine devam eden 15 entelektüel yetersizliği olan öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Bu öğrencilere, 4 hafta boyunca, haftada 2 gün günde 60dk. (2+1) spor teknik hareketlerini içeren bir koreografi (1-1,5dk) uygulanmıştır. “(2+1) Spor Teknik Hareketleri” nin anlamı; 2 (Cimnastik-Kata) +1 (herhangi bir spor branşı-atletizm, basketbol, futbol, voleybol, masa tenisi vb.) 3 farklı spor branşının teknik hareketleridir. Bu hareketler kullanılarak 1-1,5dk. lık koreografiler yapılmıştır ve müzik eşliğinde uygulanmıştır. Böylece, farklı bir öğretim tekniği kullanılmıştır. Bu koreografilerle çocukların 3 farklı branşın teknik hareketlerini öğrenebilmesi, motor becerilerinin gelişmesi ve sosyalleşebilmeleri hedeflenmiştir. (2+1) Spor Teknik Hareketlerinin örnek hareket havuzları araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde okuyan öğrenciler ise bu hareket havuzlarından seçtikleri hareketlerle koreografiler hazırlayıp ve EYOB lara uygulamışlardır. Çalışmalar sonunda, uygulamaya katılan EYOB ların sorumlu öğretmenlerine (5 kişi), I. derecede bakım veren yakınlarına (5 kişi) ve eğitmenlik yapan üniversite öğrencilerine (10 kişi) uygulamalar hakkında yarı yapılandırılmış sorular yöneltilerek bu yeni öğretim modeli hakkındaki görüşleri alınmıştır.

Bulgular: Entelektüel yetersizliği olan bireylerin I. derecede bakım veren yakınları;  (2+1) Spor Teknik Hareket Uygulamaları’nın (STHU) EYOB ler tarafından çok ilgi gördüğü ve çalışmalardan çok zevk aldıkları ev ortamında da bu hareketleri çalıştıkları bildirilmiştir. Üniversite öğrenci görüşleri ise; bu yeni öğretim modelinin özel eğitim merkezlerinde uygulanmasının gereği bildirildi. Ayrıca, bu yeni öğretim modeli sayesinde teknik hareketleri EYOB ların daha kolay öğrenebildikleri belirtilmiştir. Entelektüel yetersizliği olan bireylerden sorumlu öğretmenler ise, bu uygulamalar ile bireylerin hem motor hem de sosyal becerilerinin arttığını bildirmişlerdir.

Sonuç: Entelektüel yetersizliği olan bireylere yönelik (2+1) Spor Teknik Hareket Uygulamaları’ndan oluşan bu yeni öğretim modelinin, özel eğitim merkezlerinde yaygınlaştırılmasının önemini vurgulayabiliriz.

 

Anahtar Kelimeler: Entelektüel yetersizlik, öğrenci, ebeveyn, spor, koreografi

*Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor-Sağlık Bilimleri A.B.D.