BETONARME ÇELİĞİNİN KOROZYONUNA POLİKARBOKSİLAT BAZLI SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI ETKİSİ


Creative Commons License

KILINÇÇEKER G. , Yeşilyurt N., Sangun M. K.

Korozyon, cilt.25, ss.34-39, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 25
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Korozyon
  • Sayfa Sayıları: ss.34-39

Özet


Betonarme çeliğinin, %3.5 klorürlü
ortamdaki korozyon davranışlarına polikarboksilat
bazlı süper akışkanlaştırıcı
etkisi araştırılmıştır. Çalışmalarda elektrokimyasal
impedans spektroskopisi
(EIS) ve potansiyodinamik polarizasyon
ölçümleri kullanılmıştır. Akışkanlaştırıcı
çimento ağırlığının %0.5’i kadar kullanılmıştır.
Klorürlü ortamlardaki betonarme
çeliğinin anodik çözünme hızını, polikarboksilat
bazlı süper akışkanlaştırıcı dolaylı
olarak inhibe etmektedir. İnhibisyon
etkisi, polikarboksilat bazlı süper akışkanlaştırıcının
su/çimento oranını azaltmıştır.
Bununla beraber beton bileşimini
oluşturan agregaların arasında ki boşluk
miktarı azalmakta olup klorür iyonlarının
difüzyonunu zorlaştırdığı belirlenmiştir.

STRACT
The effect of polycarboxylate based
superplasticizer on corrosion behaviors
of reinforced concrete steel in the 3.5
% chloride solutions was investigated.
Electrochemical impedance spectroscopy
(EIS) and potentiodynamic polarization
measurements were used
in the studies. The plasticizer is used
up to 0.5% of the cement weight. The
polycarboxylate-based superplasticizer
indirectly inhibits the anodic dissolution
rate of the reinforced concrete steel
in chloride media. The inhibition effect
reduced the water/cement ratio of the
polycarboxylate based superplasticizer.
Therewithal, the amount of voids between
the aggregates forming the concrete
composition is decreasing and it
has been determined that diffusion of
chloride ions becomes difficult.