Gıda Atıkları Kullanılarak Bazı Mayalar ve Laktik Asit Bakterilerinden Biyosürfektan Eldesi


Akgül Ö., Aslan Z., KONURAY G. , ERGİNKAYA Z.

Uluslararası Hayvansal Gıdalar Kongresi, 10 - 13 Kasım 2016

  • Yayın Türü: Bildiri