Exploring Young Learners? Views about Performance Tasks in Turkish EFL CLassrooms


ÖRSDEMİR E.

International Journal of Language Academy, sa.3, ss.415-428, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: International Journal of Language Academy
  • Sayfa Sayıları: ss.415-428

Özet

This study attempted to shed light into whether there was a match between the Primary Education Institutions’ Regulation and EFL classroom practice concerning performance tasks in terms of quality, process, evaluation, and potential contributions to language learning. In order to reach this aim, the opinions of 359 5th grade EFL students from 10 different schools in Turkey were consulted. In order to gain a deeper insight into the research questions, data were collected by means of questionnaires, interviews, and document analysis checklist. Results have shown that the intended goals of performance tasks in the schools which were included in this study were generally perceived to have been moderately achieved, alongside pointing to some learning gains as well as some problems in this framework. Performance Tasks have been found to be a useful practice as evidenced by the reported benefits such as increased motivation, vocabulary improvement, improvement of research, grammar reinforcement and raising consciousness and responsibilities. On the other hand, there have also been some problems experienced during this practice related to the characteristics, process, and evaluation of performance tasks. In the light of the findings from this study, some suggestions were made to language teachers, teacher training institutions, and the Ministry of National Education.

Bu çalışmanın amacı, İngilizce derslerindeki performans görevlerinin nitelik, uygulama, değerlendirme ve dil öğrenimine katkısı açısından İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile uyumunu araştırmak ve öğrencilerin bu uygulama ile ilgili görüşleri belirlemektir. Bu bağlamda, çalışmanın katılımcıları Adana’da 10 farklı devlet okulunda öğrenim gören 359 beşinci sınıf öğrencisiden oluşmaktadır. Çalışmanın verileri anket, görüşme ve doküman analizi sonucu elde edilmiştir. Sonuçlar, performans görevlerinin İlköğretim Kurumları Yönetmeliği amaçlarıyla kısmen uyumlu olduğunu fakat uygulamada birtakım sorunların olduğunu ortaya koymuştur. Çalışma sonuçları, performans görevlerinin, motivasyon artışı, kelime bilgisinde ve araştırma becerilerinde gelişme, dilbilgisinde gelişme ve sorumluluk bilinci kazandırma açısından yararlı olduğunu göstermiştir. Bu çalışmadan elde edilen bulgular ışığında Milli Eğitim Bakanlığına, öğretmen yetiştirme kurumlarına ve İngilizce öğretmenlerine önerilerde bulunulmuştur.