Erken Dönemde Kronik Böbrek Yetmezliği ve Retinitis Pigmentoza ile Birliktelik Gösteren Kranioektodermal Displazili Sensenbrenner Sendromu Bir Olgu Sunumu


MELEK E. , Derbent M., Akyol E. N. , GÜLLEROĞLU K. S. , BAYRAKCİ U. S. , BASKIN S. E.

I. Mısır-Türk Pediatri Kongresi,Marmaris, Muğla, 21 - 25 Ekim 2009

  • Yayın Türü: Bildiri