İlköğretim öğrencilerinin ay?ın evreleri konusunda kavram değişimlerinin işbirliğine dayalı ortamda incelenmesi


Öztürk D., UÇAR S.

e-TÜFED / Türk Fen Eğitimi Dergisi (elektronik), cilt.9, ss.98-112, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 9 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: e-TÜFED / Türk Fen Eğitimi Dergisi (elektronik)
  • Sayfa Sayıları: ss.98-112

Özet

Araştırmanın amacı 8. Sınıf öğrencilerinin Ay’ın evreleri konusunda sahip oldukları alternatif
kavramları ortaya çıkarmak ve Ay’ın evrelerinin işbirliğine dayalı ve yaygın olarak ayın evrelerinin
anlatıldığı yöntemle öğretiminin karşılaştırılmasıdır. İlköğ
retim 8. sınıf seviyesinde toplam 33 öğrenci
bu çalışmaya katılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla uygulama öncesi ve sonrasında Ay’ın
evreleri konusunda kavramsal anlamaları tespit edilmiştir. İşbirliğine dayalı grupta öğrencilerin
kavramsal anla
ma düzeyleri uygulama sonrasında anlamlı olarak artmıştır, fakat kontrol grubunda
anlamlı bir artış olmamıştır. Daha önce literatürde yer almayan alternatif öğrenci kavramları da
çalışmada sunulmuştur.