sağlık çalışanlarının hasta güvenliği kültürü algıları iki farklı bölgede karşılaştırmalı çalışma


var e., KARAÇAY YIKAR S. , NAZİK E. , nazik s., gültekin karadağ a., gültekin karadağ a., ...Daha Fazla

vı uluslararası sağlıkta performans ve kalite kongresi, 1 - 04 Mart 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri