THE GROWTH PARAMETERS OF THE MEDITERRANEAN SHRIMP (PENAEUS KERATHURUS FORSKAL, 1775) IN THE ISKENDERUN BAY


MANAŞIRLI M. , ÖZYURT C. E. , KIYAĞA V. B. , AVŞAR D.

Ecolojical Life Sciences, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)