Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Çevresel Risk Analizi


GÜNER E. D.

Pamukkale �niversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.-, pp.1, 2017 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: -
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Pamukkale Ã?niversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

Domestic and industrial wastewater can be discharged or ready for reuse by means of wastewater treatment plant. The most common method for the treatment of urban wastewater is the biological treatment (second stage treatment) process. Due to the operation, maintenance and repair of biological wastewater treatment plants, there are many hazards in terms of environmental aspects as well as occupational health and safety. In determining the risks that may occur in wastewater treatment plants, it is necessary to determine the scope and size of the effects on the environment in addition to the effects on work and staff health. It is important to reassess and prioritize the risks taking into account the adverse environmental impacts of the hazards in these facilities. In occupational health and safety, the risk analysis of the environmental impact, as well as safety of the activities and employees, will be of benefit to both decision makers and managers. In this study, 22 risks were identified in the risk analysis at the biological wastewater treatment plant. These risks have been assessed by a 5x5 matrix of risk analysis method. In order to be taken into account in the environmental impact environmental dimension parameter is defined and has been established scale to consider the environmental impact. This allows considering the 22 risks again for risk analysis. It has been determined that the significance levels are changed from the risks detected except for the 2 identified risks. The order of importance of risks identified when the environmental dimension is added has changed. 
With this new evaluation, 7 risks priority orders have increased while 13 risks priority orders have decreased. The remaining 2 risks were not changed in priority order. These changes have shown that the environmental dimension is important for the risks identified in wastewater treatment plants.

Evsel ve endüstriyel atık suların arıtıldıktan sonra deşarj edilmesi veya tekrar kullanıma hazır hale getirilmesi atıksu arıtma tesisleri ile mümkün olmaktadır. Kentsel atık suların arıtımında en yaygın yöntem biyolojik arıtma (ikinci kademe arıtma) prosesidir. Biyolojik atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi, bakımı ve onarımından kaynaklı olarak gerek iş sağlığı ve güvenliği gerekse çevresel açıdan birçok tehlikeyi barındırırlar. Atıksu arıtma tesislerinde meydana gelebilecek riskler belirlenirken iş ve işçi sağlığına etkilerine ek olarak çevreye etkilerinin kapsam ve boyutunu belirlenmesi gereklidir. Bu tesislerdeki tehlikelerin olumsuz çevresel etkileri göz önüne alınarak risklerin yeniden değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi, önem taşımaktadır. İş ve işçi güvenliğinde, yürütülen faaliyetin ve çalışanın güvenliğinin yanı sıra çevresel etkilerin de risk analizine dahil edilmesi hem karar vericilere hem de yöneticilere fayda sağlayacaktır. Bu çalışmada, biyolojik atıksu arıtma tesisinde risk analizinde 22 adet risk belirlenmiştir. Bu riskler 5x5 matris risk analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Çevresel etkilerinde dikkate alınabilmesi için çevre boyutu parametresi tanımlanmış ve bu parametre için skala oluşturulmuştur. Bu skala dikkate alınarak belirlenen 22 risk için risk analizi tekrar yapılmıştır. Çevresel boyut eklendiğinde tespit edilen risklerin önem sıralamalarının değişmiştir. Bu yeni değerlendirmede 7 adet riskin öncelik sıralaması artarken, 13 adet riskin öncelik sıralaması azalmıştır. Geriye kalan 2 adet riskin ise öncelik sıralaması değişmemiştir. Bu değişimler çevresel boyutun atıksu arıtma tesislerinde belirlenen riskler üzerinde önemli olduğunu göstermiştir.