Programlama Öğretimi İçin Bulut Tabanlı Entegre Geliştirme Ortamları


Saygıner Ş., TEKDAL M.

Fourth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Elazığ, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.703-712

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.703-712

Abstract

In recent years, advances in cloud computing technology has provided the transfering of many desktop software to the Web. These innovative technologies, called as "Cloud" or "Web" based software, provide low cost and collaborative working environments and offer amenities such as access to information from any device and from anywhere. In this context, dozens of cloud-based integrated development environments used for development of computer programs have been developed. Because each of these environments have different features and functions, it is difficult to select an appropriate environment to use for teaching. In order to solve this problem, analysis of these environments was carried out by comparing 14 programming environments according to 22 criteria. Comaparative analysing of these environments showed that Cloud9 and Codeanywhere have more features and functions than other tools. In this regard, it can be suggested that using these environments at schools for programming courses may be beneficial.

Son yıllarda, bulut bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, bilgisayarlarda kullanılan birçok yazılımın web ortamına taşınmasını sağlamıştır. “Bulut” veya “Web” tabanlı yazılımlar olarak adlandırılan bu yenilikçi teknolojiler, düşük maliyetli olma, işbirlikli çalışma ortamları sunma, hemen her cihazdan ve her yerden bilgiye erişim gibi olanaklar sunmaktadır. Bu olanaklardan dolayı son yıllarda onlarca bulut tabanlı entegre programlama ortamı geliştirilmiştir. Ancak bu ortamların her birinin farklı özelliklere ve fonksiyonlara sahip olması, eğitim/öğretim amaçlı kullanılmak üzere uygun bir ortamın seçimini zorlaştırmıştır. Bu sorunu çözmek adına bu çalışmada, entegre programlama ortamlarından 14 tanesi 22 kritere göre karşılaştırılarak incelenmiştir. Yapılan karşılaştırmalı analizler sonucu, Cloud9 ve Codeanywhere ortamlarının diğer ortamlardan daha fazla özellik ve fonksiyonlara sahip olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, bu ortamların okullarda programlama kursları için kullanımının yararlı olabileceği söylenebilir.