Koyun Yetiştiriciliği


DARCAN N.

Akademisyen Kitap Evi, Ankara, 2014

  • Basım Tarihi: 2014
  • Yayınevi: Akademisyen Kitap Evi
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

Yüzyıllardan bu yana Anadolu’da koyun, son derece zahmetsiz bir şekilde yetiştirilmesi nedeni ile özellikle kırsal alanlarda yaşayan halk tarafından büyük oranda benimsenmiştir. Ülkemiz koyun yetiştiriciliğine uygun bir coğrafyaya ve kültürel geçmişe  sahiptir. Anadolu’da hakim olan “Buğday ile koyun gerisi oyun”  görüşü de, bunu en güzel anlatan deyişlerden birisidir. Koyunun eti ve sütü geleneksel olarak birçok yöresel ürünün hammaddesidir. Ancak geçtiğimiz dönemlerde birçok nedenden dolayı kırsal alanlarda yürütülen koyunculuk eski niteliğini yitirmiş ve koyun sayısı da hızlı bir şekilde gerilemeye başlamıştır. Buna ek olarak yerli gen kaynaklarından bir uzaklaşma meydana gelmiş ve aslında son derece başarılı olarak yetiştirilebilecek yerli koyunlar, yerini hızlı bir şekilde yabancı gen kaynaklarına bırakmıştır. Ülkemizde son yıllarda, hayvancılık konusunda yoğun olarak verilen teşvik ve destekler ile pazarda koyun eti ve sütüne olan talebin yeteri kadarkarşılanamaması, bu ürünlerin Pazar fiyatlarını artırmış dolayısı ile günümüzde koyun yetiştiriciliği cazip bir hale gelmiştir. Günümüzde koyun yetiştiriciliği artık kontrolsuz ekstansif denilen yaygın koşullardan daha kontrollü ve entansif denilen üretim dalına doğru ilerlemektedir. Bu tercih edilen bir durumdur ancak bunun için yetiştirilen koyunların genetik kapasitesinin beklentileri karşılaması gerekmektedir. Son dönemlerde yurt dışından getirilen bazı değerli gen kaynaklarının ülkemiz yetiştiricilerine satılarak Türkiye koyunculuğunun geliştirilmesine yönelik birtakım çalışmalar mevcuttur. Ancak kişisel olarak yabancı gen kaynaklarının yetiştiricinin beklentileri karşılayabilecek nitelikte olabileceğini düşünmemekteyim. Bu nedenle yerli gen kaynaklarına yönelinmesi ve onlar üzerinde yürütülecek ıslah çalışmaları ile ülke koyunculuğunun geliştirilmesinin daha uygun bir yöntem olduğu kanaatine sahibim. Koyun yetiştiriciliğinin Türkiye’de hak ettiği noktaya gelebilmesi için yetiştiricilerin katkısı çok önem taşımaktadır. Bizler ise tüm bilgi ve birikimimiz ile yetiştiricilerin yanında olmaya devam etmekteyiz. Bu teknik not koyun yetiştiriciliğine başlama noktasında bazı önemli pratik bilgiler içermektedir. Doğru uygulamalar ile verimliliğin artırılmasına yönelik bazı önemli temel bilgilerin ele alındığı bu broşürden yetiştiricilerimiz ile teknik personelin yararlanmasını diliyorum.