Filmlerdeki Sigara Sahnelerine Yönelik Medya Okuryazarlığı Bilgisi ve Sigara Kullanım Alışkanlığı Arasındaki İlişki


Creative Commons License

Çelebi E.

Selçuk İletişim, vol.11, no.1, pp.366-381, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Selçuk İletişim
  • Page Numbers: pp.366-381

Abstract

Bu çalışmanın amacı filmlerde yer alan sigara sahnelerine yönelik mesajların medya okuryazarlığı bilgisine göre izleyiciler açısından nasıl algılandığının ölçülmesidir. Araştırma kapsamında 254 sigara kullanmayan ve 190 sigara kullanan toplam 444 kişiye anket uygulaması yapılmıştır. Katılımcıların medya okuryazarlığı ve sigara medya okuryazarlığı bilgi düzeyleri ayrı ölçülmüştür ve filmlerdeki sigara sahnelerine yönelik mesajların izleyiciler tarafından nasıl algılandığına yönelik bulgular katılımcıların sigara kullanım alışkanlıkları, yaş, eğitim ve cinsiyet durumlarına göre karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucuna göre katılımcıların medya okuryazarlığı ve sigara medya okuryazarlığı bilgileri arasında farklılıklar bulunmaktadır. Araştırma sonucuna göre eğitim düzeyi yükseldikçe medya okuryazarlığı bilgisi de yükselmektedir ancak sigara medya okuryazarlığı bilgisi değişmemektedir. Sigara mesajlarına yönelik medya okuryazarlığı bilgisi yükseldikçe sigara kullanım oranı ise düşmektedir. Diğer bir bulgu ise, genç bireylerin sigara medya okuryazarlığı bilgisinin oldukça düşük bulunmasıdır. Cinsiyet farklılığına göre erkekler ve kadınlar arasında ise sigara medya okuryazarlığı bilgisi açısından belirgin bir farklılık görülmemiştir. Ancak sigara içenlere oranla sigara içmeyenlerin sigara medya okuryazarlığı bilgi düzeyi daha yüksek bulunmuştur. Araştırma sonucuna göre sigara görüntülü mesajları anlamak ve yorumlamak için ve bu mesajların olumsuz etkilerinden kurtulmak için medya okuryazarlığı bilgisinden ziyade sigara medya okuryazarlığı bilgisinin arttırılması gerekmektedir.