Shaping ability of Safesider and Reciproc in simulated curved canals


KÜDEN C. , KASAN Z. , YOLDAŞ H. O. , YILMAZ A. Ş. , DUMANİ A.

12th International Congress of the Turkish Endodontic Society, 15 - 17 Mayıs 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri