Domateste tuz stresi üzerine selenyum ve silikon uygulamalarının etkileri


DAŞGAN H. Y.

Tarım Bilimleri Dergisi, ss.183-188, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Tarım Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.183-188

Özet

Deneme 2010 yılında Çukurova Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde Tom-8 ve Tom-33 kodlu domates genotipleri kullanılarak iklim odasında su kültürü ortamında genç bitki aşamasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 6 farklı uygulama yapılmıştır. Bu uygulamalar şunlardır; 1) Kontrol, 2) Tuz stresi (200Mm NaCI), 3) Kontrol + Selenyum (10µM), 4) Tuz stresi + Selenyum (10µM), 5) Kotrol + Silikon (1mM) and 6) Tuz + Silikon (1mM).Çalışmada; bitki boyu, yaprak sayısı, bitki yeşil aksamının ve kökünün taze ve kuru ağırlıkları, yeşil aksamda sodyum ve klor, yaprak sıcaklığı ve yaprak stoma geçirgenliği parametreleri 2 domates genotipinde yukarıda anlatılan 6 farklı uygulamada incelenmiştir.Burada sunulan çalışmada, domates bitkileri tuz stresi altındayken, selenyum ve silikon uygulamalarının bitkilerdeki tuz stresini azaltmadaki etkinlikleri incelenen parametreler ışığında tartışılmaktadır.