Tarihsel süreç içinde Türk Sayıştayı


Ergen Z. , Durak B.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.29, no.1, pp.298-307, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 29 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.35379/cusosbil.623925
  • Title of Journal : Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.298-307

Abstract

Bin yılı aşkın devlet geleneğimiz içinde kamu gelirleri ve harcamalarına ilişkin belge, kayıt düzeni ve muhasebe işlemleri ile buna bağlı olarak gelir ve harcamaların denetimi zaman içinde büyük bir değişim ve gelişim göstermiştir. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan itibaren kamu kurumlarının denetimine ilişkin sistematiğin oluşumunda cumhuriyet öncesi dönemde yer alan Divan-ı Muhasebatın kuruluşu önem taşımaktadır. Osmanlı Devlet teşkilatının oluşumunda ise hem Selçukluların hem de daha önceki Türk ve İslam devletlerinin etkisi görülmektedir. Cumhuriyet ile birlikte 1924 anayasasında Divan-ı Muhasebat’a ( Sayıştay) yer verilmiş, Divanı Muhasebat 1934 yılına kadar faaliyetlerini mevcut mevzuatı çerçevesinde yürütmüştür. Bunu takip eden yıllarda 1934’de 2514 sayılı kanun, 1967 yılında 832 sayılı kanun ve 2010 yılında 6085 sayılı kanun çerçevesinde faaliyetlerine devam etmiştir. Çalışmamızda, geniş bir tarihsel süreç içerisinde Sayıştay faaliyetleri ele alınacak ve kamu bütçelerinin denetimi konusundaki performansı gözler önüne serilmeye çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Denetim, Yüksek Denetim, Sayıştay, Anayasa, Kanun