Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkilerin Etkinliğini Ölçme: Özel ve Kamu Sağlık Kuruluşlarının KarşılaştırılmasI


Creative Commons License

Çelebi E.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.1, pp.81-98, 2021 (Peer-Reviewed Journal)