Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerinde Mizah Tarzları ve Benlik Saygısı İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma


TAMAM L., KARATAŞ KARAKUŞ G., ÇAKMAK S., TAŞDEMİR A., KARAYTUĞ M. O.

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.40, no.4, pp.782-793, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 40 Issue: 4
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: CUKUROVA MEDICAL JOURNAL
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.782-793
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: Self-esteem and humor styles are significant factors for being a healthy person. The aim of this study was to investigate the relation ship between self-esteem and humor styles in medical students. Material and Methods: Two hundred three medical students (107 males, 96 females) were included this study. Selfesteem was measured with the Rosenberg Self Esteem Scale and humor style was measured with Humor Styles Questionnaire. Results: The rate of students who have mild or high self-esteem levels was 89.7%. In Humor Styles Questionnaire, the average scores of affiliative and self-enhancing humor were significantly higher than the average scores of aggressive and self-defeating humor. Male students were using humor, especially aggressive and self-defeating humor styles more commonly than female students. A positive correlation was found between self-esteem and affiliative and self-enhancing humor styles. Conclusion: The present study revealed a positive correlation between self-esteem and positive humor styles. There is a need to develop educational models that would bolster self-esteem and positive humor in medical students. 

Amaç: Benlik saygısı ve mizah tarzları sağlıklı bir kişi olabilmek için önemli faktörlerdir. Bu çalışmanın amacı tıp fakültesi öğrencilerinde benlik saygısı ve mizah tarzları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. Materyal ve Metod: Bu çalışmaya 107 erkek, 96 kız tıp fakültesi öğrencisi dahil edildi. Benlik saygısı Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ile Mizah tarzları ise Mizah Tarzları Ölçeği ile değerlendirildi. Bulgular: Orta ve yüksek benlik saygı seviyesi öğrencilerin %89,7’sinde saptandı. Mizah tarzları ölçeğinde katılımcı ve kendini geliştirici mizah tarzları ortalama puanları saldırgan ve kendini yıkıcı mizah tarzları ortalama puanlarından anlamlı olarak yüksekti. Erkek öğrenciler kız öğrencilerden daha fazla mizah, özellikle saldırgan ve kendini yıkıcı mizah kullanmaktaydı. Benlik saygısı ile katılımcı ve kendini geliştirici mizah arasında pozitif bağıntı saptandı. Sonuç: Bu çalışma benlik saygısı ve mizah tarzları arasında pozitif ilişkiyi ortaya koymuştur. Tıp fakültesi öğrencilerinde benlik saygısı ve olumlu mizahı destekleyecek eğitim modelleri geliştirilmesine ihtiyaç vardır.