Bir Üretim İşletmesinde AHP ve TOPSIS Yöntemlerinin Tedarikçi Seçimine Uygulanması


ANTMEN Z. F. , Apraş D. A.

III. International Applied Social Sciences Congress, 4 - 06 Nisan 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri